Mariusz Misztal

Wykształcenie

Wykształcenie

okres: 1977 - 1979
uczelnia: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
studia: Filologia angielska
okres: 1979 - 1980
uczelnia: Alliance College, Cambridge Springs, PA, USA
studia: literatura, historia, historia sztuki
okres: 1980 - 1982
uczelnia: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
studia: Filologia angielska

Dysertacje i stopnie naukowe

okres: 1982
uczelnia: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
stopień: magister filologii angielskiej
dysertacja: The Figure of Mary Stuart as presented by A.C. Swinburne in his Trilogy.
promotor: prof. dr hab. Przemysław Mroczkowski
recenzent: dr Marta Gibińska-Marzec
okres: 1990
uczelnia: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Wydział Filozoficzno-Historyczny
stopień: doktor nauk humanistycznych
zakres: historia (powszechna)
dysertacja: The Religious Policy of Mary Stuart, Queen of Scots, 1561-67
promotor: prof. dr hab. Stanisław Grzybowski
recenzenci: prof. dr hab. Maria Bogucka (PAN, Warszawa)
prof. dr Andrzej Gierowski (UJ, Kraków)
okres: 2002
uczelnia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie
Wydział Humanistyczny
stopień: doktor habilitowany nauk humanistycznych
zakres: historia powszechna nowożytna
dysertacja: The Elizabethan Courtier. Ideal Versus Reality
Embodied In Robert Dudley, Earl Of Leicester.
recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Grzybowski (AP, Kraków)
prof. dr hab. Antoni Mączak (UW, Warszawa)
dr hab. Reresa Bela (UJ, Kraków)
« Powrót do strony głównej